lis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lis <pl lis> [lis] SAMOST m

I.lire [liʀ] SAMOST ž

1. lire (déchiffrer):

lire qc à qn

III.lire [liʀ]

Prevodi za lis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lis v slovarju PONS

Prevodi za lis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lis1 [lis] SAMOST m

lis2 [li] GLAG

lis indic prés de lire

glej tudi lire1, lire2

lire2 [liʀ] SAMOST ž

lire2 [liʀ] SAMOST ž

Prevodi za lis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文