rideaux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rideaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rideau <pl rideaux> [ʀido] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za rideaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
curtain wall ARCHIT

rideaux v slovarju PONS

Prevodi za rideaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za rideaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rideaux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文