blocked v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za blocked v slovarju angleščina»francoščina

I.block out GLAG [Brit blɒk -, Am blɑk -] (block out [sth], block [sth] out)

I.block off GLAG [Brit blɒk -, Am blɑk -] (block [sth] off, block off [sth])

I.block up GLAG [Brit blɒk -, Am blɑk -] (block up [sth], block [sth] up)

blocked v slovarju PONS

Prevodi za blocked v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za blocked v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

blocked Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

conciergerie ž Québec

blocked iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za blocked v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文