vêtu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vêtu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

court-vêtu (court-vêtue) <mpl court-vêtus> [kuʀvety] PRID

II.se vêtir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za vêtu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vêtu v slovarju PONS

Prevodi za vêtu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za vêtu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vêtu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文