lions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cage

cage [kaʒ] SAMOST ž

2. cage inf SPORT:

lift shaft Brit
cage à lapins lit, fig, inf
cage à poules lit
cage à poules JEUX
cage à poules JEUX
cage à poules fig

II.se lier GLAG povr

III.lier [lje]

dent-de-lion <pl dents-de-lion> [dɑ̃dəljɔ̃] SAMOST ž

Lion [ljɔ̃] m

Individual translation pairs

Prevodi za lions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lions v slovarju PONS

Prevodi za lions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Golfe du Lion SAMOST m

Prevodi za lions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

dompteur(-euse) m (ž) de lions
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文