winding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za winding v slovarju angleščina»francoščina

I.winding [Brit ˈwʌɪndɪŋ, Am ˈwaɪndɪŋ] SAMOST

II.winding [Brit ˈwʌɪndɪŋ, Am ˈwaɪndɪŋ] PRID

winding-up [Brit ˌwʌɪndɪŋˈʌp] SAMOST (of business, affairs)

II.wind2 <prét, part passé wound> [Brit wʌɪnd, Am waɪnd] GLAG preh.

III.wind2 <prét, part passé wound> [Brit wʌɪnd, Am waɪnd] GLAG nepreh.

winding v slovarju PONS

Prevodi za winding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za winding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

winding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

winding iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文