articles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za articles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.article [Brit ˈɑːtɪk(ə)l, Am ˈɑrdək(ə)l] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za articles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

articles v slovarju PONS

Prevodi za articles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za articles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

articles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文