viendras v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za viendras v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Individual translation pairs

Prevodi za viendras v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

viendras v slovarju PONS

Prevodi za viendras v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za viendras v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

viendras Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文