angleško » slovenski

III . dead [ded] SAMOST

1. dead (people):

the dead pl
mrtvi m pl

2. dead (in the middle):

ˈbrain dead PRID

dead ˈcen·tre SAMOST, dead ˈcen·ter SAMOST

I . dead-ˈend SAMOST

Dead ˈSea SAMOST the Dead Sea

dead ˈwood SAMOST no pl

1. dead wood BOT:

2. dead wood fig:

balast m

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文