courtesies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za courtesies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

courtesy [Brit ˈkəːtɪsi, Am ˈkərdəsi] SAMOST

Prevodi za courtesies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

courtesies v slovarju PONS

Prevodi za courtesies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

courtesy <-ies> [ˈkɜ:təsi, Am ˈkɜ:rt̬ə-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za courtesies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

courtesies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文