pants v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pants v slovarju angleščina»francoščina

I.pants [Brit pan(t)s, Am pæn(t)s] SAMOST npl

II.pants [Brit pan(t)s, Am pæn(t)s] GLAG preh. inf Am

pants v slovarju PONS

Prevodi za pants v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pants v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pants Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to beat the pants off sb [or sb hollow Brit ] inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文