mock v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mock v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mock [Brit mɒk, Am mɑk] SAMOST Brit SCHOOL

mock-heroic [Brit mɒkhɪˈrəʊɪk, Am ˌmɑk(h)əˈroʊɪk] PRID LIT

Prevodi za mock v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mock v slovarju PONS

Prevodi za mock v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mock [mɒk, Am mɑ:k] SAMOST Brit inf (exam)

Prevodi za mock v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mock Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文