dealing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dealing v slovarju angleščina»francoščina

I.dealing [Brit ˈdiːlɪŋ, Am ˈdilɪŋ] SAMOST

1. deal (agreement):

III.deal <prét, part passé dealt> [Brit diːl, Am dil] GLAG nepreh.

I.deal out GLAG [Brit diːl -, Am dil -] (deal out [sth], deal [sth] out)

dealing v slovarju PONS

Prevodi za dealing v slovarju angleščina»francoščina

Individual translation pairs

dealing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

dealing iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文