Exchange v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Exchange v slovarju angleščina»francoščina

I.exchange [Brit ɪksˈtʃeɪndʒ, ɛksˈtʃeɪndʒ, Am ɪksˈtʃeɪndʒ] SAMOST

II.exchange [Brit ɪksˈtʃeɪndʒ, ɛksˈtʃeɪndʒ, Am ɪksˈtʃeɪndʒ] GLAG preh.

Exchange v slovarju PONS

Prevodi za Exchange v slovarju angleščina»francoščina

Exchange Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Exchange iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za Exchange v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文