plantés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plantés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plante [plɑ̃t] SAMOST ž

glej tudi planter

II.planter [plɑ̃te] GLAG nepreh. inf INFOR

III.se planter GLAG povr

II.planter [plɑ̃te] GLAG nepreh. inf INFOR

III.se planter GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za plantés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plantés v slovarju PONS

Prevodi za plantés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plante [plɑ̃t] SAMOST ž

planté(e) [plɑ̃te] PRID (debout et immobile)

Individual translation pairs

Prevodi za plantés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plantés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文