cadeaux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cadeaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cadeau <pl cadeaux> [kado] SAMOST m

II.(-)cadeau COMP

III.cadeau <pl cadeaux> [kado]

chèque-cadeau <pl chèques-cadeaux> [ʃɛkkado] SAMOST m

paquet-cadeau <pl paquets-cadeaux> [pakɛkado] SAMOST m

Prevodi za cadeaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cadeaux v slovarju PONS

Prevodi za cadeaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cadeaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cadeaux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

dog eat dog prov
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文