fixes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fixes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fixé (fixée) [fikse] GLAG pp

fixé → fixer

II.fixé (fixée) [fikse] PRID

III.fixé SAMOST m

glej tudi fixer

II.se fixer GLAG povr

II.se fixer GLAG povr

I.fixe [fiks] PRID

II.fixe [fiks] SAMOST m

III.fixe [fiks] MEDMET MILIT

fixe-chaussette <pl fixe-chaussettes> [fiksʃosɛt] SAMOST m

Prevodi za fixes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fixes v slovarju PONS

Prevodi za fixes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. fixer (attacher, conserver, arranger) a. CHIM, PHOT:

fixé(e) [fikse] PRID

I.fixe [fiks] PRID

II.fixe [fiks] SAMOST m

III.fixe [fiks] MEDMET

Prevodi za fixes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fixes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文