rattaché v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rattaché v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se rattacher GLAG povr

Prevodi za rattaché v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rattaché v slovarju PONS

rattaché Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文