hygiene v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hygiene v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

hygiene [Brit ˈhʌɪdʒiːn, Am ˈhaɪˌdʒin] SAMOST

Individual translation pairs
sexuel/-elle

Prevodi za hygiene v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hygiene v slovarju PONS

hygiene Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文