borrowing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za borrowing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

borrowing [Brit ˈbɒrəʊɪŋ, Am ˈbɑroʊɪŋ] SAMOST

III.borrow [Brit ˈbɒrəʊ, Am ˈbɑroʊ, ˈbɔroʊ]

Individual translation pairs

Prevodi za borrowing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

borrowing v slovarju PONS

Prevodi za borrowing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za borrowing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

borrowing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文