lever v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.lever [Brit ˈliːvə, Am ˈlɛvər, ˈlivər] SAMOST

I.lever up GLAG [Brit ˈliːvə -, Am ˈlɛvər, ˈlivər -] (lever up [sth], lever [sth] up)

Individual translation pairs

Prevodi za lever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
levier PHYS, TECH
gear lever Brit
levier de frein à main MOTOR
gear lever Brit

lever v slovarju PONS

Prevodi za lever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gear lever SAMOST Brit, Aus, gearshift SAMOST Am, gear stick SAMOST Brit

Individual translation pairs

Prevodi za lever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lever Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

frein m à main
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文