ankle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ankle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ankle [Brit ˈaŋk(ə)l, Am ˈæŋk(ə)l] SAMOST

Prevodi za ankle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ankle v slovarju PONS

Prevodi za ankle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ankle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ankle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文