royal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za royal v slovarju angleščina»francoščina

I.royal [Brit ˈrɔɪəl, Am ˈrɔɪ(ə)l] SAMOST

II.royal [Brit ˈrɔɪəl, Am ˈrɔɪ(ə)l] PRID

royal v slovarju PONS

Prevodi za royal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za royal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

royal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文