m'énerve v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za m'énerve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi énerver

II.s'énerver GLAG povr

Individual translation pairs
pretty inf

Prevodi za m'énerve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

m'énerve v slovarju PONS

Prevodi za m'énerve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za m'énerve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

m'énerve Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文