torn v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za torn v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi tear1, tear2

II.tear1 <prét tore; part passé torn> [Brit tɛː, Am tɛr] GLAG preh.

1. tear (rip):

to tear one's hair (out) lit, fig

III.tear1 <prét tore; part passé torn> [Brit tɛː, Am tɛr] GLAG nepreh.

II.tear1 <prét tore; part passé torn> [Brit tɛː, Am tɛr] GLAG preh.

1. tear (rip):

to tear one's hair (out) lit, fig

III.tear1 <prét tore; part passé torn> [Brit tɛː, Am tɛr] GLAG nepreh.

tear-stained [Brit ˈtɪəsteɪnd, Am ˈtɪrsteɪnd] PRID

I.tear apart GLAG [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear [sth] apart, tear apart [sth])

I.tear down GLAG [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear [sth] down, tear down [sth])

I.tear off GLAG [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear [sth] off, tear off [sth])

torn v slovarju PONS

Prevodi za torn v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi tear2, tear1

Prevodi za torn v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

torn Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文