paradis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za paradis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

paradis <pl paradis> [paʀadi] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za paradis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

paradis v slovarju PONS

paradis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文