angleško » slovenski

I . fix [fɪks] SAMOST

1. fix fam (dilemma):

fix
godlja ž
fix
zagata ž
to be in a fix

2. fix sl (drugs):

fix
doza ž
fix
fiks m

3. fix (position):

fix NAUT, AVIAT
fix NAUT, AVIAT

II . fix [fɪks] GLAG preh.

2. fix (decide):

fix

3. fix (arrange):

fix

4. fix (repair):

fix

6. fix fam (manipulate):

fix
fix

7. fix sl (take revenge on):

8. fix:

fix ART, PHOT

9. fix (concentrate):

fix

10. fix (stare at):

11. fix MILIT:

12. fix Am fam (sterilize):

III . fix [fɪks] GLAG nepreh. sl (inject oneself)

fix on GLAG preh. to fix (up)on sth

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文