slovensko » angleški

si ZAIMEK

1. si povratni (jaz):

si

2. si (ti):

si

4. si (1. os. dv., mn.):

si

5. si (2. os. dv., mn. ):

si

6. si (3. os. dv., mn.):

si

dŕzn|iti si <-em; drznil> GLAG pf povr

izmísli|ti si <-m; izmislil> GLAG pf preh.

izmisliti si pf od izmišljevati si:

glej tudi izmišljeváti si

izmišlj|eváti si <izmišljújem; izmišljevàl> GLAG impf povr

izmíšlja|ti si <-m si; izmišljal> GLAG impf povr

izmišlj|eváti si <izmišljújem; izmišljevàl> GLAG impf povr

ogléda|ti si <-m; ogledal> GLAG pf preh.

ogledati si pf od ogledovati si:

glej tudi ogledováti si

omísli|ti si <-m; omislil> GLAG pf povr

opomô|či si <opomórem; opomógel> GLAG pf povr

priborí|ti si <-m; priboril> GLAG pf povr

prilastí|ti si <-m; prilastil> GLAG pf povr

prilastiti si pf od prilaščati si:

glej tudi priláščati si

prilášča|ti si <-m; prilaščal> GLAG impf povr

1. prilaščati si (stvar, denar, ozemlje):

2. prilaščati si (pravico):

prilášča|ti si <-m; prilaščal> GLAG impf povr

1. prilaščati si (stvar, denar, ozemlje):

2. prilaščati si (pravico):

prisvojí|ti si <-m; prisvojil> GLAG pf preh.

prisvojiti si pf od prisvajati si:

glej tudi prisvájati si

ubô|sti si <-dem; ubodel> GLAG pf povr sl (dobiti)

umísli|ti si <-m; umislil> GLAG pf preh.

umisliti si pf od umišljati si:

glej tudi umíšljati si

umíšlja|ti si <-m; umišljal> GLAG impf povr

umíšlja|ti si <-m; umišljal> GLAG impf povr

zamíšlja|ti si <-m; zamišljal> GLAG impf povr (predstavljati si)

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文