roots v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za roots v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

root around GLAG [Brit ruːt -, Am rut -], root about GLAG

orris root, orris-root [ˈɒrɪsruːt, Amˈɔːr-] SAMOST

Prevodi za roots v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

roots v slovarju PONS

Prevodi za roots v slovarju angleščina»francoščina

roots Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to take root a. fig
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文