ivrogne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ivrogne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ivrogne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ivrogne v slovarju PONS

Prevodi za ivrogne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ivrogne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ivrogne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文