Depuis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Depuis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.depuis [dəpɥi] PRIS

II.depuis [dəpɥi] PREDLOG

1. depuis (marquant le point de départ):

2. depuis (marquant la durée):

III.depuis que VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za Depuis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Depuis v slovarju PONS

Prevodi za Depuis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.depuis [dəpɥi] PREDLOG

II.depuis [dəpɥi] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za Depuis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Depuis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文