angleško » slovenski

birth·day [ˈbɜ:θdeɪ] SAMOST

ˈbirth·day cake SAMOST

ˈbirth·day card SAMOST

ˈbirth·day par·ty SAMOST

ˈbirth·day pres·ent SAMOST

ˈbirth·day suit SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文