angleško » slovenski

last ˈyear PRID pred

ˈleap year SAMOST

ˈlight year SAMOST

1. light year ASTRON:

2. light year fam (long distance):

New ˈYear SAMOST

New ˈYear's SAMOST no pl esp Am fam

ˈtax year SAMOST

New Year's ˈDay SAMOST

New Year's ˈEve SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文