decency v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za decency v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

decency [Brit ˈdiːs(ə)nsi, Am ˈdisənsi] SAMOST

Individual translation pairs
ouvrier/-ière

Prevodi za decency v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

decency v slovarju PONS

Prevodi za decency v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za decency v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

decency Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文