fins v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fins v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] PRID

II.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] PRIS

III.fin SAMOST m

IV.fine SAMOST ž

V.fin1 (fine) [fɛ̃, fin]

glej tudi bouche

I.bouche [buʃ] SAMOST ž

3. bouche (organe de la parole):

II.bouches SAMOST fpl

III.bouche [buʃ]

IV.bouche [buʃ]

fin2 [fɛ̃] SAMOST ž

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

extra-fin (extra-fine) <mpl extra-fins>, extrafin (extrafine) <mpl extrafins> [ɛkstʀafɛ̃, in] PRID

mi-fin <pl mi-fins> [mifɛ̃] PRID m

Individual translation pairs

Prevodi za fins v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fins v slovarju PONS

Prevodi za fins v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fin [fɛ̃] SAMOST ž

I.fin(e) [fɛ̃, fin] PRID

II.fin(e) [fɛ̃, fin] PRIS

Prevodi za fins v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fins Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fins iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文