binding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za binding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.binding [Brit ˈbʌɪndɪŋ, Am ˈbaɪndɪŋ] SAMOST

II.binding [Brit ˈbʌɪndɪŋ, Am ˈbaɪndɪŋ] PRID

II.bind <prét, part passé bound> [Brit bʌɪnd, Am baɪnd] GLAG preh.

III.bind <prét, part passé bound> [Brit bʌɪnd, Am baɪnd] GLAG nepreh.

Prevodi za binding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

binding v slovarju PONS

Prevodi za binding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za binding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

binding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be in a bit of a bind inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文