coins v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za coins v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.coin [kwɛ̃] SAMOST m

1. coin (angle):

4. coin (lieu d'habitation):

II.coin(-) COMP

III.coin [kwɛ̃]

coin-coin, coincoin [kwɛ̃kwɛ̃] SAMOST m <pl coin-coin> also onomat

chasse-coin <pl chasse-coins> [ʃaskwɛ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za coins v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

coins v slovarju PONS

Prevodi za coins v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za coins v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

coins Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文