Jones v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Jones v slovarju angleščina»francoščina

Dow-Jones, Dow-Jones industrial average [Brit ˌdaʊˈdʒəʊnz] SAMOST

Davy Jones's locker [Brit, Am ˌdeɪvi ˌdʒoʊnz(əz) ˈlɑkər] SAMOST fig, hum

Individual translation pairs

Jones v slovarju PONS

Jones Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文