ouvré v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ouvré v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ouvré (ouvrée) [uvʀe] PRID

ouvre-bouteilles, ouvre-bouteille <pl ouvre-bouteilles> [uvʀəbutɛj] SAMOST m

ouvre-boîtes, ouvre-boite <pl ouvre-boîtes, ouvre-boites> [uvʀəbwat] SAMOST m

1. ouvrir (gén):

ouvrir le bec inf ou sa gueule slang , l'ouvrir slang
ouvrir le bec inf ou sa gueule slang , l'ouvrir slang
to open one's gob Brit slang

III.s'ouvrir GLAG povr

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL
Individual translation pairs

Prevodi za ouvré v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

ouvré v slovarju PONS

Prevodi za ouvré v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ouvré(e) [uvʀe] PRID

ouvre-boîte <ouvre-boîtes> [uvʀəbwat] SAMOST m

ouvre-bouteille <ouvre-bouteilles> [uvʀ(ə)butɛj] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ouvré v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ouvré Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文