martyre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za martyre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

martyre [maʀtiʀ] SAMOST m

I.martyr (martyre) [maʀtiʀ] PRID

II.martyr (martyre) [maʀtiʀ] SAMOST m (ž)

III.martyr (martyre) [maʀtiʀ]

Prevodi za martyre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

martyre v slovarju PONS

Prevodi za martyre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za martyre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

martyre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文