fichus v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fichus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fichu [fiʃy] GLAG pp inf

fichu → ficher

II.fichu [fiʃy] PRID inf

3. fichu (fait):

III.fichu [fiʃy] SAMOST m

glej tudi ficher

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

II.se ficher GLAG povr

Prevodi za fichus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fichus v slovarju PONS

Prevodi za fichus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fichu(e) [fiʃy] GLAG

fichu part passé de ficher

II.fichu(e) [fiʃy] PRID inf

glej tudi ficher2, ficher1

I.ficher2 [fiʃe] GLAG preh. (inscrire)

I.ficher1 [fiʃe] GLAG preh. part passé: fichu inf

II.ficher1 [fiʃe] GLAG povr part passé: fichu inf

fichu [fiʃy] SAMOST m

Prevodi za fichus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fichus Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be a write-off Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文