weekends v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za weekends v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.weekend [Brit wiːkˈɛnd, ˈwiːkɛnd, Am ˈwikˌɛnd] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za weekends v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weekends v slovarju PONS

Prevodi za weekends v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za weekends v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weekends Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

at the weekend(s) Brit, Aus, on the weekend(s) Am, a. Aus
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文