cadet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cadet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cad|et (cadette) [kadɛ, ɛt] PRID

II.cad|et (cadette) [kadɛ, ɛt] SAMOST m (ž)

glej tudi souci

souci [susi] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za cadet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cadet v slovarju PONS

Prevodi za cadet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cadet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cadet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文