recommande v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za recommande v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.recommandé (recommandée) [ʀəkɔmɑ̃de] GLAG pp

recommandé → recommander

II.recommandé (recommandée) [ʀəkɔmɑ̃de] PRID

III.recommandé SAMOST m

glej tudi recommander

I.recommander [ʀəkɔmɑ̃de] GLAG preh.

II.se recommander GLAG povr

I.recommander [ʀəkɔmɑ̃de] GLAG preh.

II.se recommander GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za recommande v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recommande v slovarju PONS

Prevodi za recommande v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

recommandé [ʀ(ə)kɔmɑ̃de] SAMOST m

recommander [ʀ(ə)kɔmɑ̃de] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za recommande v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recommande Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文