expresses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za expresses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] SAMOST

II.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] PRID

III.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za expresses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

expresses v slovarju PONS

Prevodi za expresses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za expresses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
R.E.R.

expresses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

R.E.R.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文