statements v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za statements v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

statement [Brit ˈsteɪtm(ə)nt, Am ˈsteɪtmənt] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za statements v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

statements v slovarju PONS

Prevodi za statements v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za statements v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

statements Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文