welding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za welding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

welding [Brit ˈwɛldɪŋ, Am ˈwɛldɪŋ] SAMOST

I.weld together GLAG [Brit wɛld -, Am wɛld -] (weld [sth] together) lit, fig

Prevodi za welding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

welding v slovarju PONS

Prevodi za welding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za welding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

welding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文