angleško » nemški

chil·dren [ˈtʃɪldrən] SAMOST

children pl of child

glej tudi child

II . child <pl -dren> [tʃaɪld, pl tʃɪldrən] SAMOST modifier

ˈchil·dren bo·nus SAMOST

ˈchil·dren's home SAMOST

chil·dren's-ˈrights SAMOST modifier

hot·house ˈchil·dren SAMOST pl

children bonus SAMOST HUMRES

Strokovno besedišče

chil·dren's book SAMOST

II . child <pl -dren> [tʃaɪld, pl tʃɪldrən] SAMOST modifier

Aid to Fami·lies with De·pend·ent Chil·dren SAMOST Am

bat·tered ˈchild SAMOST

child al·ˈlow·ance SAMOST Brit fam

child allowance → child benefit

glej tudi child benefit

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文