angleško » nemški

photographic emulsion [ˌfəʊtəɡræfɪkɪˈmʌlʃn], film SAMOST

ˈac·tion film SAMOST

ˈcine-film SAMOST

ˈcling film SAMOST no pl Brit

de·ˈtec·tive film SAMOST

ˈfea·ture film SAMOST

film over GLAG nepreh.

1. film over (become tearful):

2. film over (haze):

film ad·ˈhe·sives SAMOST pl TECH

ˈfilm ar·chives SAMOST pl

ˈfilm cam·era SAMOST

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文