par-devant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za par-devant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.par-devant [paʀdəvɑ̃] PRIS

II.par-devant [paʀdəvɑ̃] PREDLOG LAW (en présence de)

pouvoir2 [puvwaʀ] SAMOST m

5. pouvoir POL:

Prevodi za par-devant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

presence [Brit ˈprɛz(ə)ns, Am ˈprɛzəns] SAMOST

Individual translation pairs

par-devant v slovarju PONS

Prevodi za par-devant v slovarju francoščina»angleščina

par-devant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文